• Blijvend resultaat
  door samenwerking

          LD Huisman
 • Over Huisman Engineering

  LEENDERT HUISMAN

  Ik begon in 1983 als leerling plaatwerker bij een machinefabriek (food /chemie). Eerst in de plaatwerkerij, later op de engineeringafdeling. Na het afronden van de avond-HTS in 1995, deed ik praktische kennis en ervaring op door wereldwijd machines te installeren, in bedrijf te nemen en operators hiervoor op te leiden. Daarna volgden diverse jaren als projectengineer , -leider, en -manager bij verschillende bedrijven. Met deze stevige basis van theorie en praktijk startte ik in 2005 als zelfstandig ondernemer. Zonder personeel maar met een goed netwerk aan kundige, enthousiaste mensen en een focus op samenwerking. Flexibel en transparant.

  Combineert theoretische kennis met praktische ervaring!


  UW FLEXIBELE COLLEGA!

  Als u over onvoldoende tijd of capaciteit beschikt, helpt Huisman Engineering u bij het oplossen van technische vraagstukken. Hij biedt precies op het gewenste moment ondersteuning bij uw project, voor de duur die u wenst.
  Voor ondersteuning aan technische diensten, verkooporganisaties, machineleveranciers, apparatenbouwers, enzovoort.
  Voor ondersteuning bij nieuwbouwprojecten, revisie en ombouwklussen, leveringen die niet tot uw specialisatie horen, oftewel off-standaard producten, en dergelijke.
  Die ondersteuning kan in alle fases: van meedenken over het proces, ook wel conceptengineering, tot het vormgeven ervan. Bij het maken van opstellingen, de lay-out, voor complete productielijnen tot detailwerk. Voor projectleiding, werkvoorbereiding en technische documentatie.

  Leendert Huisman: “Ik word erbij betrokken als het nodig is en trek me terug als ik geen toegevoegde waarde meer kan bieden. Een flexibele collega met de eigenschappen van een vaste kracht.

  "Mijn activiteiten moeten uw winst vergroten!"

 • Diensten

  • ONTWERP / DETAILLERING

  • TECHNISCHE ONDERSTEUNING

  • LEVERINGEN

  • PROJECTEN IN BEELD

 • Adres

  Huisman Engineering

  Gildenweg 7a,
  3449 HT Woerden.

  TEL: 06 11358846
  KVK: 3020 2723
  BTW: NL-1760.52.604.B01

  E-mail:    info@huismanengineering.nl Website:    www.huismanengineering.nl
     

  Formulier

  Uw bericht is verzonden!  
 • Brede Technische ondersteuning

  Huisman Engineering ondersteunt u graag op diverse technische gebieden. Of het nu gaat om projectleiding, werkvoorbereiding of technische documentatie. Onder links vindt u diverse verwijzingen naar informatieve sites en voorbeelden. De eerste stap in een project is voor Huisman vaak een ontwerp. Dat kan op het niveau zijn van een product, een machine of een complete productielijn. Feit is dat Huisman door het traject van meedenken en vormgeven kennis opbouwt van uw organisatie en van het project. Deze kennis kan hij uitstekend inzetten bij de verdere realisatie.


  PROJECTLEIDING

  Voor extra ondersteuning bij de uitvoering van uw project, gedurende de productiefase of montage op locatie, kan Huisman Engineering het hele project of een gedeelte ervan voor u leiden. Zelfstandig, of als span.

  WERKVOORBEREIDING

  De kennis over opgestelde eisen, gespecificeerde onderdelen en uitgewerkte maakdelen in het ontwerp, kunnen breder worden ingezet. Bijvoorbeeld tijdens de werkvoorbereiding, bij inkoop van onderdelen en snijwerk, bij de inspectie van een toegeleverd(e) machine of apparaat en dergelijke. Deze kennis kan ook nuttig zijn bij montage op locatie, de benodigde takels en heftrucks staan doorgaans immers niet vermeld in de stuklijst. Door de jarenlange praktische ervaring heeft u aan Huisman Engineering een goede collega.

  TECHNISCHE DOCUMENTATIE

  Door samenwerking in projecten bouwde Huisman Engineering in de loop der jaren een schat aan ervaring op met technische documentatie. Momenteel werkt Huisman aan standaard concepten om u hierin nog beter te ondersteunen. Check hier voor de links.

  In overleg is heel veel mogelijk!

 • Ontwerp/detaillering

  Huisman Engineering ontwerpt zowel apparaten en machines, onderdelen daarvan als opstellingen van productielijnen. Huisman zit naast u en volgt samen met u het hele traject of biedt expertise op onderdelen daarvan. Hij denkt mee in het proces, geeft vorm tijdens de ontwerpfase, en detailleert voor de productiefase.

  MACHINE AANPASSING OF PRODUCTVERBETERING

  Om uiteenlopende redenen kan een aanpassing aan uw machine of product gewenst zijn. Denk hierbij aan onderhoud aan uw machine, hygiëne, nieuwe (wettelijke) eisen, kwaliteitsverbetering, een onderdeel dat steeds stuk gaat of slijt, hergebruik na demontage, enzovoort. De oplossing is vaak net zo uiteenlopend, en terug te voeren tot een deel van de machine of een enkel onderdeel daarvan. Huisman reageert niet op wat er gebeurt, maar veel meer op waarom het gebeurt. Hij doorgrondt de achterliggende oorzaak en biedt effectieve oplossingen. U bent hierin een belangrijke schakel en Huisman Engineering geeft daarop graag antwoord met een praktisch ontwerp. Zie projecten in beeld.

  NIEUWE MACHINE OF NIEUW APPARAAT

  Aanpassing van een machine om welke reden dan ook, kan resulteren in de vervanging van deze machine. Als een standaard machine niet leverbaar of toepasbaar is, zal een nieuwe machine ontwikkeld moeten worden. Op dat moment is er gelegenheid om uw ‘standaard’ en wensen in een nieuw ontwerp te realiseren en zoveel mogelijk te integreren in uw bestaande lijn/fabriek.
  Kortom, u weet wat u wilt, en Huisman heeft expertise op dit vlak. Hij werkt dit graag met u en uw mensen uit, rekening houdend met de algemeen geldende normen en eisen. Zo kunt u uw ideeën om uw concurrent voor te zijn, ook echt voor u zelf houden. Zie projecten in beeld.

  SAMENBOUW VAN MACHINES EN APPARATEN

  Het samenstellen van machines en apparaten is weer een andere discipline. Hierbij moet(en):
  • machines van vaak verschillende leveranciers op elkaar aansluiten;
  • deze tot een samenwerkend geheel samengesteld worden;
  • de opstelling in de hal passen;
  • looproutes logisch zijn voor bedienend personeel;
  • machines en apparaten bereikbaar of uitneembaar zijn voor onderhoud;
  • de installatie reinigbaar en/of hygiënisch zijn.

  Dit vraagt creatief omgaan met de opstelling in de beschikbare ruimte. Huisman Engineering stelt verschillende productielijnen of delen daarvan op, en wisselt machines en apparaten uit in een bestaande productielijn. In de praktijk biedt Huisman Engineering vaak opvolging met ondersteuning zoals projectleiding, werkvoorbereiding en technische documentatie. Zie projecten in beeld.

  BESTEKTEKENINGEN OF OVERZICHTSTEKENING

  Door het project vooraf 3D in beeld te brengen kan Huisman Engineering snel een visueel overzicht laten zien van uit te voeren werkzaamheden. Zodoende heeft de productieleiding inzicht in de impact van de ombouw, hebben toeleveranciers inzicht in de totale omvang van het project en de impact van hun activiteit op die van anderen. Met deze tekening kan Huisman Engineering ook een bestek schrijven. Voordeel hiervan is dat elke toeleverancier dan volgens vergelijkbare specificaties aanbiedt. Bestek en tekening versterken elkaar, verbeteren de samenwerking en verkorten de doorlooptijd.

  Gedurende het project kan deze tekening ook de huidige stand van werkzaamheden aangeven. Uit ervaring blijkt dat dit zeer effectief is bij projectbesprekingen. Het overleg zal zich veel eerder toespitsen op inhoudelijke zaken, in plaats van aan elkaar uit te leggen wat men bedoelt of wenst. Zie projecten in beeld.

  Altijd een technisch uitvoerbaar ontwerp!

 • Leveringen

  Huisman Engineering biedt u naast praktisch uitvoerbare tekeningen ook aanvullende diensten.

  TEKENINGEN / DOCUMENTATIE

  De door Huisman Engineering gemaakte tekeningen, maakt hij namens u. Deze zijn uw eigendom en daarom voorzien van uw eigen logo. Huisman Engineering bewaart alle bestanden in zijn werkbibliotheek voor toekomstige projecten. Desgewenst kan Huisman u de bestanden digitaal of hard-copy aanleveren.

  REPROWERK

  Huisman Engineering beschikt over een A1 plotter en kan DWG-DXF-STEP-PDF-bestanden voor u afdrukken. Dit kunnen uw eigen tekeningen zijn.
  Informeert u naar de mogelijkheden.

  BEREKENINGEN

  De meeste berekeningen voert Huisman uit op conventionele wijze om de kosten te reduceren en daarmee het uurtarief. Indien nodig besteedt Huisman berekeningen uit aan een collega met analysesoftware. Onder links vindt u enkele standaard voorbeeldberekeningen.

  LEVERING ONDERDELEN/MACHINES

  Huisman Engineering beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten die de gewenste machines/apparaten of onderdelen voor u kunnen leveren.
  Denk hierbij ook aan halffabricaten als snijwerk, verloopstukken en dergelijke.

  MONTAGEMOGELIJKHEDEN

  Montage- en installatiewerk geldt alleen in combinatie met levering van een machine/product. Huisman Engineering kan u wel adviseren over geschikte bedrijven voor montage- en/of installatiewerkzaamheden.

  Altijd onder uw eigen logo!

 • Projecten in beeld

  Huisman Engineering ontwikkelt machines, onderdelen daarvan en complete lijnen voor diverse branches. Met name bij ombouwopdrachten is het van belang de huidige situatie goed in te meten en de vaste (aansluit) punten en beschikbare ruimte vast te leggen. Door het ontwerp 3D uit te werken ontstaat een goed inzicht in de installatie. In de praktijk zal het overleg zich zeer snel toespitsen op de inhoud, en zijn details veel duidelijker. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van gerealiseerde projecten.

  BESTEKTEKENINGEN OF OVERZICHTSTEKENING


  Een 3D tekening met weergave van beginfase en eindfase

  Hiermee brengt Huisman Engineering het bestek in beeld zodat elke leverancier inzichtelijk heeft wat er moet gebeuren. Omgekeerd kan een overzichtstekening een basis zijn voor een bestek. Daarnaast geeft een 3D overzichtstekening tijdens projectoverleg
  een duidelijk inzicht in de (on)mogelijkheden. Dit maakt het overleg effectiever.

  SAMENBOUW VAN MACHINES EN APPARATEN


  Opstelling ontwatertriller

  De ontwatertriller is compleet met bedieningsbordessen, een 3m³ watertank en retourpomp en een droge hygiënische dubbelwandige wasemkap voor dampafvoer. Het geheel is samengebouwd met een RVS frame. De opstelling is onderdeel van een productielijnombouw ter verbetering van de productkwaliteit waarbij Huisman Engineering rekening hield met toekomstige uitbreidingen, hygiëne, onderhoud van machines en de looproute van operators.
  Opstelling Big Bag losstation

  Compacte opstelling van 2 Big Bag losstations met stofdichte zakaansluiting, transporttrillers, verzamelhopper, zeefmachine en bedieningsbordes. Ook hier het geheel samengebouwd in een geïntegreerd frame. Naast de compacte opstelling in verband met de ruimte was een extra functie op de stofdichte zakaansluiting gewenst.

  Opstelling doseersysteem

  Ombouw van een installatie van volumedosering naar gewichtsdosering. Vanwege de beperkte ruimte was het belangrijk de situatie vooraf goed in te meten. Door het 3D model kregen juist operators en onderhoudspersoneel goed inzicht in de bereikbaarheid van de installatie. Dit was een samenwerking tussen opdrachtgever, toeleveranciers, operators en servicemensen.

  NIEUWE MACHINE OF NIEUW APPARAAT


  Bufferband voor het vullen van 1m³ kratten

  Voor het vullen van grote kratten was in het proces een buffer gewenst om de kratten te wisselen. Voorheen werden transportbanden gestart en gestopt, wat niet bevorderlijk is voor de levensduur van de banden. Door de plaatsing van een doseerband met buffer, kan de band tijdens het wisselen langzaam draaien en bufferen, en met een nieuw krat snel leegdraaien. Huisman Engineering bouwde hopperband en storttrechter samen tot een eenvoudig te demonteren unit.
  Machines voor Pallet Sorteersystemen

  Voor een leverancier van pallet sorteersystemen ontwikkelde Huisman Engineering verschillende machines zoals stapel-/ontstapelmachines, keerunits, rollenbanen, kettingbanen, draaitafels en dergelijke.

  Onderhoudsvriendelijke ontwaterunit met pompbak

  Huisman Engineering ontwikkelde een hygiënische en onderhoudsvriendelijke ontwatertrommel voor het scheiden van water en frites. Naast een complete unit is dit concept ook geïntegreerd in bestaande ontwatersystemen.


  Inspectie en transportbanden

  Vlakke transportbanden, trogbanden, gaasbanden, ontvettingsbanden, ontwaterbanden,
  in PVC of RVS. Huisman Engineering is hiermee vertrouwd en ontwerpt naar uw specificaties met aandacht voor onderhoud en hygiëne.

  Mobiele proceswagens

  Huisman Engineering ontwierp diverse mobiele proceswagens voor uiteenlopende toepassingen. Van eenvoudige wagens met een enkel apparaat, tot een samenbouw van meerdere apparaten compleet met besturingskasten, aansluitkabels en procesaansluitslangen.


  MACHINEAANPASSING OF PRODUCTVERBETERING


  Samenstelling stenen uitvoerband ter vervanging sluissysteem

  De opdrachtgever wilde de bestaande slecht functionerende sluis van vlinderkleppen vervangen door de meer beproefde en beter functionerende uitvoerband. Naast het concept wilde de opdrachtgever eigen wensen in het ontwerp terug zien, en was ook hier de ruimte zeer beperkt.

  Samenstelling uitvoerschroef ter vervanging van bestaande schroef

  De bestaande schroef was versleten, lekte over de onderafdichting en vergde te veel onderhoud. Een nieuwe onderhoudsvrije schroef met verbeterde afdichting en aandrijving was gewenst. Probleem was hierbij dat de schroef onderdeel is van een installatie die vol staat met zout water. Door op een slimme wijze een flensdeling aan te brengen, kon Huisman Engineering de nieuwe schroef integreren in het geheel.
  Onderdelen of reservedelen

  Voor onderdelen die:
  • niet meer leverbaar zijn;
  • van ver moeten komen;
  • uw machine verbeteren;
  • slijten;

  EN VERDER


  Trappenbordes langs opvoerband

  Voor reiniging, bediening en inspectie ontwierp Huisman Engineering een tweezijdig trappenbordes voor een opvoerband.
  In nauw overleg met de leverancier van de opvoerband zijn de mogelijkheden tot integratie van het bordes besproken.
  Een geïntegreerd bordes oogt ruimtelijk en is vaak goedkoper omdat gebruik gemaakt wordt van bestaande steunen. Hierbij ook aandacht voor bereikbaarheid en reinigbaarheid.
  Naast bordessen zijn er nog vele opties mogelijk zoals trappen, elevatoren, kettingtransporteurs, transportschroeven, of gewoon losse onderdelen.

  Veelzijdige oplossingen en mogelijkheden!